Naši předškoláci

[neděle, 8. červenec 2018]

.....    a od září školáci....


vložil: Ředitelka 12:27 [comment]


Loučení 2018

[neděle, 8. červenec 2018]

Ten čas, kdy se loučíme s dětmi, které končí u nás povinnou předškolní docházku a v září nastoupí do 1. tříd základních škol přišel, ani jsme se nenadáli. Tolik to uteklo. Opět zbydou jen vzpomínky. Ale krásné! "Děti, bylo nám s vámi ve školce krásně. Budeme moc vzpomínat. A byla jste super třída!"

Děti se rozloučily s hudebně pohybovým vystoupením Z pohádky do pohádky. Bylo to krásné a dojemné. Pak následovala promenáda s aktovkami, předání dárků od školy, pasování na školáky, slavnostní přípitek, předání květin rodičům a závěr ....Hurá, hurá, jdeme domů, jsou tady prázdniny... Venku na zahradě si všechny děti vypustily naráz své balónky na důkaz toho, že se již rozletí ze školky do světa. Balónky se zatočily nad budovou mateřské školy a pak již jen stoupaly a letěly..... Rozloučili jsme se s těmito dětmi: s Fanouškem Holubem, Eliškou Sýkorovou, Kačenkou Roušalovou, Magdičkou Kolářovou, Rozárkou Misařovou, Maruškou Holubovou, Jindřiškou Pihrtovou, Nelinkou Strolenou, Karolínkou Královou, Vandele Jade Dinou, Julinkou Mírkovou a Vojtíškem Vlasákem. "Milé děti, přejeme Vám všem šťastné vykročení do základní školy. Ale před tím krásné prázdniny. A mějte se rádi." :-) :-) :-)


vložil: Ředitelka 10:28 [comment]


Svátky a narozeniny v červnu 2018

[neděle, 8. červenec 2018]

Své jmeniny a narozeniny oslavily v měsíci červnu se svými kamarády a kamarádkami ve školce tyto děti: Laurinka Ředinová, Amálka Beranová, Magdička Mírková, Patriček Král, Šimonek Blovský, Vandele Jade Dina, Honzíček Burian, Šárinka Lavrinčíková a Péťa Vídršperk. Všem ještě jednou moc gratulujeme! :-)


vložil: Ředitelka 10:10 [comment]


O zlé koze

[sobota, 7. červenec 2018]

S pohádkou O zlé koze k nám zavítalo divadlo Úsměv 21. června. A jak to bylo v pohádce? Hospodářova koza je velmi mazaná. Nechce se nechat pást a tak žaluje na své pasáčky. Hospodář je všechny propustí, ale když zjistí že koza lže, vyžene ji. Ona však najde chaloupku v lese a chce z ní vyhnat babičku. Přes pomoc jiných zvířátek podaří se kozu vyhnat až malé včeličce. :-)

Více...


vložil: Ředitelka 01:56 [comment]


Školní výlet do ZOO Ždírec

[sobota, 7. červenec 2018]

19. června 2018 jsme s dětmi jeli na výlet vlakem do Ždírce. Tam totiž parta nadšenců vybudovala v lese zoologickou zahradu. Na nádraží na nás čekala paní Kovářová s Adélkou. Adélka chodí k nám do školky a maminka je jednou z iniciátorek projektu i výstavby ZOO. A tak jsme se vydali za Adélkou po lukách do lesa, kde nás hned na kraji již vítala zvířata vyřezávaná ze dřeva nebo vyrobená z kovu. Ostatně to vše uvidíte na fotografiích. Uvidíte také, jak se dětem v ZOO líbilo. Byly celé dopoledne zaměstnané nějakými činnostmi, které jim tento park nabízí. A že to mají ve Ždírci dobře vymyšlené a zrealizované pro děti, to je nasnadě. Bylo to pro nás všechny úžasné, klidné a pohodové dopoledne v příjemném stínu lesa. Při zpáteční cestě jsme chvíli čekali na vlak ve Ždírci, ve Dvorci jsme si zkrátili čekání na autobus návštěvou cukrárny, kde děti dostaly zmrzku. A pak už jsme dojeli autobusem zpět do Vrčeně. Náročné bylo cestování, ale pěkné a pobyt v ZOO byl úžasný. Tak za mě mohu říci, že to byl jeden z nejkrásnějších školních výletů. Více...


vložil: Ředitelka 00:27 [comment]


Zakončení plaveckého výcviku 2018

[pátek, 6. červenec 2018]

18. června 2018 jsme zakončili plavecký kurz v bazénu v Horažďovicích, který čítal celkem 10 lekcí. Ráda zde uvádím to, že všechny děti, které se kurzu zúčastnily plavou. Většina dětí ještě s pomůckou, ale jsou i tací, kteří plavou úplně bezvadně bez pomůcky, skáčí do vody z můstku a potápí se do hloubky. Jsem z nich nadšená. Další významnou skutečností je to, že nikdo z dětí se nebál vody a že si vodu užívaly. Zasloužili si všichni velkou pochvalu, kterou také od nás, ale i od učitelů plavecké školy dostali. Plavecký kurz je pro nás organizačně velmi náročný. Přesto vše děláme proto, aby děti získaly co nejvíce dovedností během školního roku. Nyní se mohou již jen zdokonalovat. A umět plavat – to je opravdu velmi důležité. Díky Vám, rodičům, tuto možnost děti dostaly. :-)

Více...


vložil: Ředitelka 19:55 [comment]


Modrá pohádka

[pátek, 6. červenec 2018]

...na moři života houpá se
ta naše lodička.
Sama je, vlnami toulá se,
ztracená, maličká...
Více...


vložil: Ředitelka 19:14 [comment]


Noční pobyt předškoláků v MŠ 2018

[pátek, 6. červenec 2018]

Tak jako každým rokem jsme i letos pro budoucí školáky uspořádali dvoudenní pobyt v MŠ spojený s přespáním. Nejprve jsme s dětmi odpoledne vyšli na stopovačku, kdy jsme prošli pěkný kus obce i s lesem, kde na děti čekala odměna v podobě hledání pokladu. Cíl byl splněn. Po navrácení na školní zahradu jsme připravili večeři. Děti si opékaly špekáčky, najedli se a pak měly čas na volné hry do setmění. Poté je čekala noční hra. Projít stezkou tmavou zahradou osvícenou jen cestičkou ze svíček snese trochu odvahy. Všechny děti hru zvládly, zvláště, když na konci cestičky na ně čekala Včelka Mája a Maková panenka. Než všechny děti postupně stezku odvahy obsolvovaly, dostavila se pořádná únava. To už děti jen vyhlížely spacáky. Nechyběla ani večerní hygiena a pak šup do spacáku. Po chvíli se již jen ozývalo tiché a pravidelné oddechování. Všechny děti spaly. Ráno po probuzení na ně čekal pod polštářkem dáreček od Včelky Máji v podobě balónku. Za odvahu a statečnost si odnesly diplom. Bylo to moc hezké. Dětem i nám se líbilo, vyprávěli jsme si zážitky a já věřím, že si občas vzpomenou. :-) Více...


vložil: Ředitelka 17:47 [comment]


Jak se rodí kytara

[pátek, 6. červenec 2018]

Se svojí kytarou a kouzelným kufříkem k nám do školy zavítal pan Lubomír Hrdlička. A když s kytarou, tak se zpívalo. Písně, co všechny děti znají, většinou doprovázeny pohybem. Byla legrace a dobrá nálada. A o tom, jak se rodí kytara, jak a z čeho se vyrábí a z jakých částí se skládá, to vše se děti dozvěděly během programu. Na závěr si každý mohl na kytaru zabrnkat a vybrat si kouzelný bonbón z kufříku. :-)

Více...


vložil: Ředitelka 12:10 [comment]


Beseda s Policií ČR

[pátek, 6. červenec 2018]

Velice zajímavou a přínosnou byla pro děti i pro nás beseda s příslušníky Polici ČR , obvod Nepomuk /doplním/ , která se uskutečnila u nás v mateřské škole. Děti se zájmem poslouchaly, jak předcházet situacím, kdy by mohlo dojít k úrazu či ublížení na zdraví, zvláště nyní, před zahájením prázdnin a letního období, kdy většina z nás jede někam na dovolenou a pod. Podělili se s dětmi o některé své zkušenosti vzhledem k jejich věkovému chápání. Vysvětlili dětem význam policie a o co se musí starat. Děti diskutovaly a uplatňovaly své různé zážitky z vlastních zkušeností nebo z doslechu. Atraktivní pro ně bylo seznámení se s uniformou policisty, s výzbrojí a výstrojí. Některé části výstroje si mohly děti vyzkoušet, což byl opravdu velký zážitek. A pak prohlídka policejního auta. To bylo něco! Závěrem bych tímto chtěla vřele poděkovat ........za velice pěkné dopoledne , které obětovali našim dětem. Za jejich čas a velmi milý přístup. Odměnou jistě bude pro Policii ČR nával budoucích policistů, neboť po skončení akce vesměs všechny děti budou policajty. DĚKUJEME! :-)

Více...


vložil: Ředitelka 12:02 [comment]


O Peciválovi

[pátek, 6. červenec 2018]

7. června 2018 jsme s dětmi navštívili tělocvičnu ZŠ Vrčeň, kam zavítalo divadlo Dráček s pohádkou O Peciválovi – pohádka byla o tom, že když se někdo válí a nic nedělá, nepozná ani lásku......:-)

Více...


vložil: Ředitelka 11:59 [comment]


Dětský den v MŠ 2018

[čtvrtek, 5. červenec 2018]

Hned v pátek, 1. června 2018 jsme s dětmi slavili jejich svátek, Den dětí. Na přípravě se podíleli všichni zaměstnanci školy. V kuchyni upekli nádherné dorty, paní učitelky připravily zábavu a soutěže a paní uklízečky nám pomáhaly s organizací. Den dětí se povedl, bylo spoustu zábavy a hlavně se dětem celé dopoledne líbilo. Byly spokojené a rozzářené. A to je pak ta naše odměna největší. :-)

Více...


vložil: Ředitelka 11:46 [comment]


Strana 1 z 107
1 2 3 4 5 » »»